Fotogalerija

Sastanak istraživačkog tima održan je u online obliku 26. ožujka 2021. u 14 sati.

S nama u laboratoriju

Amplifikacijska krivulja dobivena umnažanjem telomerne regije u qPCR reakciji.


Priprema PCR reakcija za određivanje relativne duljine telomera.


Sastanak istraživačkog tima održan je 22. siječnja 2020. u 13 sati u knjižnici Instituta za antropologiju.

Predstavljanje projekta 17. rujna 2019. u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb

Inicijalni sastanak istraživačkog tima održan je 30. listopada 2018. u 14 sati u knjižnici Instituta za antropologiju.