Istraživački tim

Voditeljica projekta:

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić, liječnica, znanstvena savjetnica (trajno zvanje), Institut za antropologiju, Zagreb

kontakt: tatjana.skaric-juric@inantro.hr

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=168442

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/10917

Suradnici na projektu:

ZDRAVLJE

Tanja Ćorić, liječnica, specijalistica epidemiologije, NZJZ ˝Dr. A. Štampar˝

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=242113

Doc. dr. sc. Hrvojka Marija Zeljko, liječnica, specijalistica interne medicine i kardiologije, s dodatnom edukacijom iz zdravstvene ekonomike (na London School of Economics and Political Sciences), Warrington and Halton Hospitals, Velika Britanija

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zeljko+hrvojka&cmd=DetailsSearch

Doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, liječnica, specijalistica socijalne medicine, NZJZ ˝Dr. A. Štampar˝

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=135114

KULTURA

Dr. sc. Ana Perinić Lewis, etnologinja i kulturna antropologinja, viša znanstvena suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254300

Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, psihologinja, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=31085

Doc. dr. sc. Šime Smolić, makroekonomist, voditelj istraživačke skupine za Hrvatsku paneuropske SHARE studije zdravlja, starenja i umirovljenja (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=286083

BIOLOGIJA

Prof. dr. sc. Nina Smolej Narančić, biologinja, znanstvena savjetnica (trajno zvanje), Institut za antropologiju, Zagreb

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=100161

Dr. sc. Luka Bočkor, biolog i kemičar, znanstveni suradnik, Institut za antropologiju, Zagreb

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=363450

Dr. sc. Željka Celinšćak, profesorica biologije i kemije, poslijedoktorandica, Institut za antropologiju, Zagreb

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=379626

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/35545

Maja Šetinc, magistra molekularne biologije, doktorandica, Institut za antropologiju, Zagreb

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/384214

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/36004

Konzultanti:

Izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, liječnik, specijalist epidemiologije, voditelj Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ ˝Dr. A. Štampar˝

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257325

Izv. prof. dr. sc. Ivica Rubelj, molekularni biolog, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=108443